DOSSIER DE CONSOLIDACIÓ/ i RECUPERACIÓ DE Ciències Naturals 1r ESO D CURS


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DOSSIER DE CONSOLIDACIÓ/ i RECUPERACIÓ DE Ciències Naturals 1r ESO D CURS"

Transcripción

1 DOSSIER DE CONSOLIDACIÓ/ i RECUPERACIÓ DE Ciències Naturals 1r ESO D CURS

2 Indicacions generals. Els alumnes que cursareu que heu de recuperar la matèria de 1r d ESO, heu de presentar aquest dossier el dia del examen de setembre abans de començar l examen de recuperació. Aquest dossier es podrà fer servir per consultar les preguntes de l examen. Al acabar l examen,el lliurareu al professor/a de Ciències Naturals. Aquest treball junt amb un resultat positiu de la prova escrita que fareu us permetran recuperar la matèria de 1r d ESO. La resta d alumnes que heu aprovat la matèria i cursareu 2n d ESO, és aconsellable que feu el treball de forma voluntària per tal de consolidar les competències que heu adquirit. El podreu presentar al professor/a de Física i Química de 2n d ESO a l inici del curs 2018/19, i comptabilitzarà en l apartat d actitud i treball de la 1a avaluació. pàgina 2 de 23

3 L UNIVERS I EL NOSTRE PLANETA 1. Explica breument la teoria mes acceptada avui en dia de com es va forma L Univers 2. Indica si les següents afirmacions són veritables (V) o falses (F): a) La edat de l Univers és calcula que és de milions d anys. ( ) b) Segons el model actual la terra gira al voltant del Sol. ( ) c) La Via Làctia es el nom que rep la nostra galàxia ( ) d). Una nebulosa que es contrau per la gravetat forma un estel ( ) 3. Explica la diferencia entre : Estel : Planeta : Satèl lit : 4. La velocitat de la llum es de a) Km/s b) Km / h c) Km/s pàgina 3 de 23

4 5. Relaciona cada planeta amb una característica 1. La Terra Te una atmosfera molt densa 2. Mart Te un satèl lit 3. Mercuri No té atmosfera 4. Venus Es de color vermell degut a òxid de ferro 6. El planetes del sistema solar poden ser : a) gasosos Mercuri, Venus, La Terra i Mart Són planetes gegants b) rocosos Júpiter, Saturn, Urà, Neptú Són planetes més petits 7. Posa nom a cada planeta de la imatge pàgina 4 de 23

5 8. Quins tipus d astres reconeixes en la fotografia. a ) b) c) d) e) f) 9. Digues si son certes o falses les següents afirmacions a) El elements químics en formen en les estrelles ( ) b) La distancia de la Terra al Sol es de 15 milions de Km ( ) c) Les estrelles estan formades per Hidrogen i Heli ( ) d) A les estrelles es produeixen reaccions de fusió nuclear que donen Heli ( ) pàgina 5 de 23

6 10. Explica el que es un any llum. 11. La terra té 2 moviments: translació i rotació. Què es el moviment de ROTACIÓ? I el moviment de TRASLACIÓ? 12. Indica si és hivern o estiu al HEMISFERI NORD pàgina 6 de 23

7 13. El moviment de la lluna te 4 fases, Posa nom a aquestes fases i en quin sentit tenen lloc. Escriu-les sota amb ordre començant per la lluna nova. 14. Explica breument quines són les característiques especials de la terra i que no tenen altres planetes. a) b) c) d) e) pàgina 7 de 23

8 15. La terra té 2 moviments: translació i rotació. Què es el moviment de ROTACIÓ? I el moviment de TRASLACIÓ? 16. Relaciona cada paraula amb la seva definició. L Atmósfera ( ) És la part rocosa del planeta, sobre la qual es troben els altres components. ( ) L Hidrosfera ( ) És el conjunt de tots els éssers vius ( ) La Geosfera ( ) Està formada per tota l aigua de la superfície terrestre ( ) La Biosfera ( ) És la capa gasosa que envolta el planeta. ( ) 17. Digues si es cert o fals. L atmosfera està formada per.. a) Nitrogen ( 78 % ), Oxigen ( 21 % ) i diòxid de carboni ( 0.04 % ) ( ) b) L Ozó absorbeix les radiacions ultraviolades ( ) c) El Nitrogen ( N) es una gas molt reactiu ( ) d). El diòxid de carboni s empra per la fotosíntesis ( ) pàgina 8 de 23

9 18. Digues si son certes o falses les següents afirmacions a) Només el 3 % de l aigua que hi ha a la Terra es dolça ( ) b) L aigua dels oceans conté grams de sals per litre ( ) c) La temperatura del mar varia amb la fondària ( ) 19. Posa el noms a cada part de la geosfera 20. Explica amb les teves paraules i de forma senzilla que es : Un terratrèmol : Una erupció volcànica : pàgina 9 de 23

10 21. Indica les parts principals d un volcà pàgina 10 de 23

11 ELS ESSERS VIUS 22. Descriu quines són les funcions vitals d un esser viu. 22. Defineix els termes i posa exemples: Nutrició autòtrofa : Nutrició heteròtrofa : 23. Els esser vius estan format per substancies. Quines son les substancies inorgàniques? i les orgàniques? Descriu breument cada una d elles. pàgina 11 de 23

12 24. Que es una cèl lula procariota? Fes un esquema simple 25. Posa el nom als orgànuls de cada cèl lula pàgina 12 de 23

13 26. Relaciona es seu orgànul amb la seva funció. 1. Ribosoma ( ) Produeix energia 2. Reticle endoplasmàtic ( ) Si hi duu a terme la fotosíntesis 3. Aparell de Golgi ( ) Moviment cel lular i divisió 4. Mitocondri ( ) Emmagatzema i transporta proteïnes; produeix lípids 5. Centrosoma ( ) Producció de proteïnes 6. Cloroplast ( ) Digestió de substancies complexes 7. Lisosoma ( ) Emmagatzema substancies i les allibera al exterior 27. Com se organitzen les cèl lules? Òrgans : Teixits : Sistemes i aparells : pàgina 13 de 23

14 ELS ANIMALS VERTEBRATS 28. Quines característiques són comuns als animals vertebrats? a ) Són organismes, i les seves formen i aquest b) Tenen un, que protegeix c) Tenen extremitats, que poden ser de tres tipus, o d) Tenen simetria, que facilita la e) El seu cos esta dividit en tres parts f) Tenen un sistema nerviós Format per, i 29. Enumera les classes de vertebrats que hi ha i cita dos exemples: 30. Anomena les principals adaptacions dels peixos al medi aquàtic. pàgina 14 de 23

15 31. Anomea les parts assenyalades al dibuix 32. Que vol dir la paraula rèptil? 33. Relaciona cada tipus de rèptil amb la seva descripció. Caiman tortugues- sargantana boa camaleó - cobra cocodril tortuga aquàtica El seu cos és curt i ample i esta protegit per una closca Es desplacen reptant mitjançant un moviment ondulatori Es seu cos és allargat i la majoria presenta una cua de la que es poden desprendre s Tenen un musell llarg amb nombrosos dents. El seu tronc és robust i utilitzen la cua per nedar. pàgina 15 de 23

16 ELS ANIMALS INVERTEBRATS 34. Explica la diferencia entre vertebrats i invertebrats. Pot tenir un esquelet un invertebrat? Posa un exemple de cada grup? Vertebrats : Invertebrats : 35. Respon a cada pregunta amb al grup al qual pertany : Esponges, Cnidaris a) Tenen un esquelet intern ( ) b) No tenen simetria ( ) c) Tenen una cavitat gastrovascular ( ) d) S alimenten per filtració ( ) e) La seva boca està envoltada de tentacles ( ) 37. Quines són les característiques comuns a platihelmints, nemertins i anèl lids? a) Simetria, cos i, es desplacen La sangonera pertany al grup dels La tènia pertany al grup dels El cuc de terra pertany al grup dels 38. Quines són les característiques comuns dels mol luscs? a) Tenen simetria, el seu esta dividit en tres parts :, i b) Tenen el cos i de vegades ho protegeixen amb pàgina 16 de 23

17 39. Anomena cada tipus de mol lusc. El cap està ben desenvolupat, solen tenir dos parells de tentacles i alguns tenen una closca protectora dels òrgans vitals externs El cap no està diferenciat. La massa visceral està protegida per una closca formada per dues peces. El cap està ben desenvolupat, solen tenir diversos tentacles i alguns tenen una closca protectora dels òrgans vitals externs 40. Els artròpodes es classifiquen en quatre classes : 41. Quines són les característiques comuns dels artròpodes? pàgina 17 de 23

18 a) Tenen simetria, el cos es troba segmentat i dividit en tres parts :, i b) Tenen el cos recobert per format per c) Què vol dir la paraula artròpode : 42. Anomena i descriu les parts del cos dels insectes. Fes un dibuix. pàgina 18 de 23

19 LES FUNCIONS VITALS EN ELS ANIMALS. 43. Enumera el quatre aparells que intervenen en la funció de nutrició dels animals. 44. Què és la respiració cel lular? Quines reacciones tenen lloc. 45. Relaciona cada concepte amb la seva descripció Egestió Digestió Absorció Ingestió Els nutrients obtinguts passen al sistema circulatori Es la expulsió de les substancies no digerides Consisteix en la incorporació d aliment Es la transformació d aliments en nutrients 46. Per què és necessària la digestió en el organismes heteròtrofs? 45. Quina diferencia hi ha entre venes i arteries? pàgina 19 de 23

20 46. Quins tipus de receptors sensorials hi ha?. Descriu-los breument i posa un exemple de cadascun? 47. Quins tipus de reproducció existeixen? Anomena totes les possibilitats i posa exemples de cadascuna. pàgina 20 de 23

21 LES PLANTES 48. Completa el que falta per omplir El regne de les plantes reuneix un grup d organismes ampli i variat, amb unes característiques comunes: Tots són organismes. Dins d aquest regne és possible trobar una gran varietat de nivells de complexitat estructural. Estan constituïts per. Aquest tipus de cèl lules tenen parets rígides de cel lulosa i cloroplasts. Tenen nutrició. Fan la fotosíntesi aprofitant l energia de la llum solar gràcies a pigments com la, localitzada als cloroplasts. 49. Completa l esquema pàgina 21 de 23

22 50. Les funcions de l arrel són : 51. Explica que és la fotosíntesis 52. En les plantes existeixen dos tipus de reproducció: asexual i sexual. Explica les seves diferencies pàgina 22 de 23

23 53. La reproducció de les plantes angiospermes consta de les etapes següents: la pol linització, la fecundació, la formació de la llavor i del fruit i la dispersió i la germinació de la llavor. Explica de forma resumida cada pas. pàgina 23 de 23

Sitemap